Dr Gentian Isaku

Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach. Zdobytą wiedzę stosuje w pracy z pacjentem, indywidualnie traktując każdy przypadek. Doświadczenie zawodowe wzbogacał pracą w Chinach w Pekinie. Zajmuje się leczeniem zachowawczym, protetycznym, pedodoncją oraz chirurgią stomatologiczną. W dużej mierze skupia się na opiece nad najmłodszymi Pacjentami.

W wolny czasie interesuje się podróżami, sportem, a w szczególności rugby, oraz historią.