Stomatologia zachowawcza i estetyczna

przed po

Metamorfoza 01

Pacjent lat 30 niezadowolony z wyglądu zębów siekaczy górnych, zęby nieprawidłowo ustawione w łuku, liczne przebarwienia szkliwa. Przeprowadzono leczenie zachowawcze i odbudowę 4 siekaczy metodą Flow Injection.
Leczenie zachowawcze – lek. stom. Edyta Rychcik-Zygadło

przed po

Metamorfoza 02

Pacjent 68 lat, silny bruksizm, liczne braki w uzębieniu. Efekt 6-miesięcznej współpracy pacjenta z lekarzami. Przeprowadzono kilkumiesięczną rehabilitację w stawach skroniowo -żuchwowych. Wykonano pełną higienizację, korony zespolone w odcinku przednim, ruchome protezy szkieletowe w odcinkach bocznych, odbudowę materiałem kompozycyjnym w zakresie dolnych siekaczy (pozostawiona diastema dolna na prośbę pacjenta).

Fizjoterapia w zakresie stawów skroniowo żuchwowych – fizjot. Aleksandra Leśko- Palinowska
Leczenie endodontyczne – lek.stom Konrad Matkowski.
Leczenie zachowawczo-protetyczne – lek. stom Edyta Rychcik-Zygadło.

przed po

Metamorfoza 03

Pacjentka 23 lata, silny bruksizm, mocno zniszczone korony siekaczy górnych, diastema w zakresie siekaczy. 5 -miesięczna współpraca pacjentki z lekarzami.
Przeprowadzono rehabilitację w zakresie stawów skroniowo-żuchwowych. Wykonano higienizację, wybielanie zębów lampą Byond Plus, rekonstrukcję w zakresie siekaczy górnych metodą Flow Injection, zaopatrzono pacjentkę w szynę nagryzową dolną.

Fizjoterapia w zakresie stawów skroniowo-żuchwowych – fizjot.Aleksandra Leśko- Palinowska
Leczenie zachowawcze – lek.stomatolog Edyta Rychcik-Zygadło

przed po

Metamorfoza 04

Wybielanie zębów lampą Byond Plus po wcześniejszym zabiegu higienizacji

Wykonanie – lek.stom. Edyta Rychcik-Zygadło

przed po

Metamorfoza 05

Pacjentka lat 30 zgłosiła się z powodu niezadowalającej estetyki zębów przednich w łuku górnym i dolnym. Silny bruksizm, patologicznie starte brzegi sieczne zębów przednich w łuku górnym i dolnym.
Wykonano higienizację, leczenie zachowawcze oraz odbudowę bezpośrednio materiałem kompozytowym. Pacjentka została objęta opieką fizjoterapeuty w zakresie rehabilitacji stawów skroniowo-żuchwowych oraz zaopatrzone w szynę relaksacyjną.
Leczenie zachowawcze – lek. stom. Natalia Biernot
Fizjoterapia i osteopatia – Aleksandra Leśko- Palinowska

przed po

Metamorfoza 06

Pacjentka niezadowolona z estetyki zębów 4 siekaczy górnych, silny bruksizm, od lat wyłamane brzegi siekaczy. Zastosowano fizjoterapię stawów skroniowo – żuchwowych, odbudowę estetyczną 4 siekaczy górnych metodą Flow Injection. Zaopatrzono pacjentkę w szynę nagryzową
Leczenie zachowawcze – lek.stom. Edyta Rychcik-Zygadło
Fizjoterapia i osteopatia stawów – fizjoterapeuta Aleksandra Leśko-Palinowska

przed po

Metamorfoza 07

Zamknięcie diastemy między siekaczami górnymi – zastosowano metodę odbudowy kompozytem – praca lek.stom. Edyta Rychcik-Zygadły

przed po

Metamorfoza 08

Hipodoncja – wrodzony brak zawiązków zębów – w przypadku Pacjentki 10 zębów.
Po regeneracji stawów s.ż. wykonano mosty porcelanowe na Cerkonie w zakresie szczęki, most porcelanowy na Cerkonie w zakresie zębów dolnych 33-43 i protezę dolną.
Pacjentka zaopatrzona w szynę nagryzową.
– fizjoterapia – Aleksandra Leśko- Palinowska,
– leczenie endodontyczne – lek.stom. Konrad Matkowski,
– leczenie zachowawczo-protetyczne – lek.stom. Edyta Rychcik-Zygadło

przed po

Metamorfoza 09

Pacjentka niezadowolona ze swojego uśmiechu.
Wykonano leczenie zachowawczo – endodontyczne, pełną higienizację, wybielanie zębów lampą Byond Plus. Założono mosty porcelanowe na Cerkonie w zakresie zębów w szczęce i w odcinkach bocznych w żuchwie.
– leczenie endodontyczne – lek.stom Paweł Martynowicz,
– leczenie zachowawczo-protetyczne – lek.stom. Edyta Rychcik-Zygadło

przed po

Metamorfoza 10

Pacjentka 18 lat zgłosiła się z pourazowym złamaniem zęba górnej lewej jedynki. Wykonano nadbudowę metodą Flow Injection.
Leczenie zachowawcze – lek. stom. Edyta Rychcik-Zygadło

przed po

Metamorfoza 11

Efekt wybielania u pacjenta lampą Byond Plus.
Praca – lek.stom. Natalia Biernot

przed po

Metamorfoza 12

Pacjentka lat 30 z patologicznym starciem zębów przednich oraz nawykiem obgryzania paznokci w przyszłości, zgłasza się na wizytę celem poprawy estetyczniej zębów przednich.
U pacjentki wykonano leczenie zachowawcze, higienizacje oraz odbudowę technika flow injecion.
Fizjoterapia – Aleksandra Leśko – Palinowska
Leczenie zachowawcze oraz flow injecion – lek.stom. Natalia Biernot

przed po

Metamorfoza 13

Wybielanie zębów lampą Byond Plus po wcześniejszym zabiegu higienizacji

Wykonanie – lek.stom. Edyta Rychcik-Zygadło

przed po

Metamorfoza 14

Pacjentka zgłosiła się celem wykonania nowych protez oraz regeneracji okolicy wargi górnej oraz dolnej. U pacjentki wykonano:
– Protezy w górnym oraz dolnym łuku z podniesieniem zwarcia. – leczenie protetyczne lek.stom Edyta Rychcik-Zygadło
– Wypełnienie zmarszczek wokół ust oraz nawilżenie wargi górnej i dolnej kwasem hialuronowym. – zakres medycyny estetycznej lek.stom. Natalia Biernot

przed po

Metamorfoza 15

Pacjent 48 letni zgłosił się na leczenie, celem uzupełnienia braków w uzębieniu i odzyskania uśmiechu.
U pacjenta wykonano leczenie zachowawcze, leczenie endodontyczne, ekstrakcję nierokujących zębów, podniesienie zwarcia oraz fizjoterapię w zakresie stawów skroniowo żuchwowych. Leczenie trwało ok 6 miesięcy.
– Leczenie zachowawcze i protetyczne- dr.Natalia Biernot-Szczepaniak
– Leczenie endodontyczne- dr.Konrad Matkowski
– Leczenie chirurgiczne- dr Gentian Isaku
– Fizjoterapia- Aleksandra Lesko-Palinowska

Endodoncja mikroskopowa

przed po

Leczenie 01

Pacjentka lat 43 zgłosiła się do gabinetu z powodu dolegiwości bólowych zębów 12/11 prowokowanych nagryzaniem na twarde pokarmy. W badaniu klinicznym stwierdzono martwicę miazgi zębów 12 oraz 11, w badaniu radiologicznym stwierdzono obecność zmian zapalnych kości w rzutach wierzchołków korzeni obu zębów. Przeprowadzono mikroskopowe leczenie kanałowe. Kontrola radiologiczna po 11 miesiącach wykazała prawidłowe gojenie tkanek okołowierzchołkowych. Oba zęby pozostają bezobjawowe.
Leczenie endodontyczne – lek. stom. Konrad Matkowski

przed po

Leczenie 02

Pacjent lat 22 zgłosił się do gabinetu z powodu przebarwienia zębów 31/41. W badaniu klinicznym stwierdzono martwicę miazgi zębów 31 oraz 41, w badaniu radiologicznym stwierdzono obecność zmian zapalnych kości w rzutach wierzchołków korzeni obu zębów. Przeprowadzono mikroskopowe leczenie kanałowe. Kontrola radiologiczna po 11 miesiącach wykazała prawidłowe gojenie tkanek okołowierzchołkowych. Oba zęby pozostają bezobjawowe.
Leczenie endodontyczne – lek. stom. Konrad Matkowski

przed po

Leczenie 03

Pacjentka lat 40 zgłosiła się do gabinetu z powodu silnego bólu zęba 36, w okolicy zęba obecny był duży naciek zapalny z aktywną ropną przetoką. W badaniu radiologicznym stwierdzono obecność rozległej zmiany zapalnej kości w rzucie wierzchołków korzeni zeba 36. Dodatkową trudność stanowił fakt, iż ząb był wcześniej leczony kanalowo, a w kanale tylnym znajdował się długi fragment złamanego w trakcie poprzedniego leczenia narzędzia. Przeprowadzono mikroskopowe leczenie kanałowe. Kanały zostały udrożniono na pełne dlugości po usunięciu złamanego instrumentu. Kontrola radiologiczna po roku wykazała prawidłowe gojenie tkanek okołowierzchołkowych. Ząb pozostaje bezobjawowy, pacjentka podaje zupełne ustąpienie występowania przetok.
Leczenie endodontyczne – lek. stom. Konrad Matkowski

przed po

Leczenie 04

Dwudziestoletnia pacjentka zgłosiła się do gabinetu z powodu silnego bólu zęba 36, ząb od kilkumisięcy wykazywał wrazliwość na nagryzanie twardych pokarmów. W okolicy zęba obecny był duży naciek zapalny z aktywną ropną przetoką. W badaniu radiologicznym stwierdzono obecność rozległej zmiany zapalnej kości w rzucie wierzchołków korzeni zeba 36. Dodatkową trudność stanowił fakt, iż ząb był wcześniej leczony kanalowo, kanaly pozostały częściowo nieopracowane. Przeprowadzono mikroskopowe leczenie kanałowe. Kanały zostały ponownie udrożnione, tym razem na pełne dlugościugości. Po kilkudziesięciominutowej irygacji i dezynfekcji systemu kanałów zostały one ponownie wypełnione. Kontrola radiologiczna przeprowadzona po 9 miesiącach od leczenia wykazała prawidłowe gojenie tkanek okołowierzchołkowych. Ząb pozostaje bezobjawowy, pacjentka podaje zupełne ustąpienie występowania przetok.
Leczenie endodontyczne – lek. stom. Konrad Matkowski

przed po

Leczenie 05

40 letni pacjent zgłosił się do gabinetu z powodu bólu zęba 15, ząb wykazywał wrazliwość na nagryzanie twardych pokarmów. W okolicy zęba obecny był twardy naciek zapalny. W badaniu radiologicznym stwierdzono obecność zmiany zapalnej kości w rzucie wierzchołków korzeni zeba 15. Dodatkową trudność stanowił fakt, iż ząb był wcześniej leczony kanalowo, kanaly pozostały częściowo nieopracowane. Przeprowadzono mikroskopowe leczenie kanałowe. Kanały zostały ponownie udrożnione, tym razem na pełne dlugości. Po długotrwałej irygacji i dezynfekcji systemu kanałów, zostały one ponownie wypełnione. Kontrola radiologiczna przeprowadzona po 6 miesiącach od leczenia wykazała prawidłowe gojenie tkanek okołowierzchołkowych. Ząb pozostaje bezobjawowy.
Leczenie endodontyczne – lek. stom. Konrad Matkowski

przed po

Leczenie 06

Leczenie endodontyczne – lek. stom. Konrad Matkowski

Medycyna estetyczna