Radiografia cyfrowa Oleśnica

 • hands show molar teeth over x-ray dental scan

  Patient in a dentist's panoramic and cephalometric x-ray system fotolia_67850835_radiologia

  radiowizjografia

 • Radiografia cyfrowa to nowoczesna metoda pozwalająca na uzyskanie zdjęć RTG w zaledwie kilka sekund. Dotychczas w stomatologii wykorzystywano przede wszystkim analogowe zdjęcia rentgenowskie. Ich zrobienie oraz wywołanie było czasochłonne, wymagało stosowania błon i odczynników. Radiografia cyfrowa skraca czas ekspozycji pacjenta na promieniowanie od 10 do nawet 50 razy. Wykonanie zdjęcia metodą radiografii cyfrowej jest bardzo proste i zajmuje jedynie kilka minut. Stomatolog umieszcza w jamie ustnej pacjenta czujnik oraz wybiera odpowiedni ząb, a następnie poddaje go krótkiej ekspozycji na działanie promieni RTG. Zdjęcie pojawia się niemal natychmiast na ekranie komputera. Lekarz może je dowolnie powiększać, obracać oraz zmieniać jego kontrast, aby jak najlepiej obejrzeć badaną strukturę. Dzięki temu, że zdjęcie wykonane metodą radiografii cyfrowej jest dostępne na ekranie komputera, stomatolog korzysta z nich także w trakcie wykonywania zabiegów. Obrazy są wykonane w bardzo dobrej rozdzielczości, co zapewnia dokładną diagnozę, a tym samym właściwe leczenie. Lekarz ma w każdej chwili dostęp do potrzebnych mu danych, dlatego jego działania są precyzyjne i jeszcze bardziej skuteczne.

  W Centrum Stomatologicznym Ez-Dent wykonujemy zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej, estetycznej, ortodoncji i implantologii. Nieodłącznym elementem niemal każdego postępowania stomatologicznego jest obecnie radiografia cyfrowa. W Centrum Ez-Dent wykorzystujemy najnowsze technologie oraz najbardziej innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają nam podjecie leczenia nawet w bardzo trudnych przypadkach. Radiografia cyfrowa jest bezpieczną metodą robienia zdjęć RTG, pozwalającą na dokładne zaplanowanie leczenia, które przyniesie oczekiwane rezultaty.

  Radiografia cyfrowa – przełom nie tylko dla lekarzy

  Szczegółowe obrazowanie struktur zębowych stało się kamieniem milowym na drodze rozwoju wielu dziedzin stomatologii. Obecnie żaden specjalista z zakresu implantologii, protetyki lub endodoncji nie wyobraża sobie skutecznego leczenia bez wykorzystania zdjęć zrobionych metodą radiografii cyfrowej. Ostry, dokładny obraz daje większy komfort lekarzowi, ale stanowi również cenne źródło informacji dla pacjenta. Osoba, która ma być poddana zabiegowi, widzi które miejsce uległo uszkodzeniu, a stomatolog może z większą łatwością omówić, jak będzie przebiegało leczenie. Radiografia cyfrowa wpływa tym samym zarówno na komfort pracy lekarzy, jak i dobre samopoczucie pacjentów.
  ZDJĘCIA PANTOMOGRAFICZNE (potocznie nazywane również panoramicznym) stanowi podstawowe badanie RTG w diagnostyce stomatologicznej i jest szczególnie przydatne dla oceny stanu zdrowia wszystkich zębów i przyzębia pacjenta.
  Pantomografia jest techniką radiologiczną używaną w celu otrzymania pojedynczego zdjęcia struktur twarzy, na którym uwidoczniona jest zarówno szczęka, żuchwa, jak i łuki zębowe i tkanki je otaczające.

  Jest to zdjęcie przeglądowe całego uzębienia, nieodzowne w dzisiejszej stomatologii. Każdy pacjent powinien przynajmniej raz do roku wykonać zdjęcie pantomograficzne, ponieważ jest ono niezbędne w celu zdiagnozowania stanu uzębienia i podjęcia ewentualnego leczenia. Na podstawie panoramy lekarz podejmuje decyzję co do dalszych badań radiologicznych i jest w stanie rozpoznać wiele nieprawidłowości wymagających dalszej diagnostyki.

 • Zdjęcie pantomograficzne jest bardzo ważne we wszystkich dziedzinach stomatologii, zarówno w stomatologii ogólnej, endodoncji (leczeniu kanałowym), ortodoncji, jak i w protetyce, a szczególnie w leczeniu implantologicznym oraz w chirurgii stomatologicznej.
  RTG pantomograficzne zębów konieczne jest przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego oraz przed chirurgicznym usunięciem zatrzymanych (niewyrośniętych) zębów. W implantologii pomocne w ocenie ilości kości i miejsca do wprowadzenia implantu. Zdjęcie pantomograficzne jest bardzo pomocne w wykryciu i ocenie chorób przyzębia np. paradontozie, a także podczas leczenia protetycznego pomaga zaplanować pracę i dobrać odpowiedni rodzaj uzupełnień protetycznych.

   

  Ze względu na kompleksowe obrazowanie zdjęcie panoramiczne wykorzystywane jest jako nieocenione narzędzie podczas planowania leczenia stomatologicznego umożliwiając natychmiastową diagnozę. Badanie to wykorzystuje się m.in.:

   

  – przed planowanym usunięciem zęba – w celu zobrazowania kształtu jego korzeni, dzięki czemu możliwa jest ocena stopnia trudności zabiegu,

  – w protetyce – do oceny, które zęby należy usunąć, a które wyleczyć, aby mogły spełniać funkcję filarów dla mostów, koron i protez. Pomaga ono również ocenić budowę kości szczęk a przez to dobrać właściwe implanty zębowe,

  – w przypadkach zaniku kości szczeki, powstałym w wyniku chorób przyzębia. Zdjęcie pantomograficzne informuje, w jakim tempie postępuje zanik oraz czy możliwe jest jego zahamowanie,
  – w ortodoncji – do określenia wad zgryzu oraz do oceny wyników leczenia ortodontycznego,

  – w stomatologii zachowawczej – pantomogram pomaga wykryć ubytki próchnicowe na powierzchniach niewidocznych podczas rutynowego badania, zwłaszcza w obrębie korzeni, uszkodzenia wypełnień a także żeby źle przeleczone kanałowo,

  – w stomatologii dziecięcej – zdjęcie panoramiczne pozwala na odpowiednio wczesne zdiagnozowanie wad rozwojowych zębów oraz na ocenę stopnia ich rozwoju,

  – w diagnostyce stomatologicznej – do wykrywania chorób, które często rozwijają się bezobjawowo, takich jak nowotwory i torbiele.

   

  ZDJĘCIA CEFALOMETRYCZNE

  Zdjęcia te umożliwiają bardzo dokładną diagnostykę wad ortodontycznych oraz precyzyjne planowanie leczenia ortodontycznego.

   

  Zdjęcie cefalometryczne to metoda obrazowania części twarzowej czaszki, która uwidacznia zarówno struktury kostne, jak i skórę badanego. Dawniej, żeby na zdjęciach pokazać zarys ciała pacjenta obrysowywano nos, usta i brodę papką barytową.

   

  Zdjęcia cefalometryczne wykonywane są wg ustalonych procedur ustawiania głowy pacjenta, dlatego są badaniami powtarzalnymi oraz posiadają stałe powiększenie, które zwykle wynosi 10%. Zdjęcia te służą do oceny i pomiarów dla celów ortodoncji i protetyki stomatologicznej.

   

  Badanie cefalometryczne wykonywane jest na specjalnej przystawce, która jest częścią aparatu pantomograficznego. Głowa pacjenta unieruchomiona jest w kraniostacie, który składa się z pary uchwytów usznych, przytrzymujących głowę poprzez otwory słuchowe zewnętrzne oraz z pojedynczego uchwytu, zakładanego na nasadę nosa.